Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez!

A kortárs próza újabb fejleményei ‒ konferencia

2018. nov. 29. - 09:00

Budapest


MTA BTK Irodalotudományi Intézet, Ménesi út 11-13.


Program:

2018. november 29.

• 9.00 Köszöntő

(kontextusok) Elnök: Vásári Melinda

Györke Ágnes: A kortárs angol nyelvű próza főbb irányai
Balogh Magdolna: A realizmus fogalma az újabb közép-európai interpretációk tükrében
Nemes Z. Márió: Spekulatív averzió

• 10.45 (lokalitások) Elnök: Mészáros Márton

Szarvas Melinda: Európai családregény vs. európaicsalád-regény
Antal Balázs: Lokális identitás és történelem a történetekben
Bányai Éva: Transzilvanizáció/„Erdélyezés” a kortárs magyar prózában

• 13.30 (test, másik, identitások) Elnök: Faragó Kornélia

Görözdi Judit: Női irodalom – női történelmi regény?
Schäffer Anett: A tér, a test és az identitás Rakovszky Zsuzsa prózájában
Széplaky Gerda: A betegség mint sorsesemény. Betegségnarratívák a kortárs magyar prózában

• 15.00 (dokumentumok, archívumok) Elnök: Bányai Éva

Faragó Kornélia: Az archivális erők dinamikája és a fikció rendje
Radics Viktória: Dokumentumok írókézen
Mészáros Márton: A rög gyermekei kultúrtechnikai nézőpontból

• 16.30 (család, regény) Elnök: Balogh Magdolna

Szolláth Dávid: Két mai kísérlet nagyepikai formára (Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem [2018]; Mán-Várhegyi Réka: Mágneshegy [2018])
Bankó Erzsébet: Vissza a gyökerekhez. A családregény reneszánsza?
Görföl Balázs: Jelen idő, privát tér

2018. november 30.

• 9.00 (referencialitás, reflexivitás, regiszterek) Elnök: Horváth Csaba

Benda Mihály: Az írói én színre vételének változatai Spiró György, Rakovszky Zsuzsa, Péterfy Gergely és Karinthy Márton regényeiben
Bene Adrián: Regiszterek, referencialitás, reflexivitás (Bartók Imre: Jerikó épül)
Vidosa Eszter: Szétbomlasztott valóság Bartók Imre szövegeiben

• 10.45 (körkép, helyzetkép, médiumok) Elnök: Görözdi Judit

Horváth Csaba: Mi van a posztmodern után?
Bárány Tibor: Prózai Körkép. Irodalmi trendek és folyamatok egy reprezentatív antológia tükrében
Dánél Mónika: A mediális másik – kép és nyelv, esemény és médium viszonya kortárs magyar regényekben

• 13.30 (poszthumán) Elnök: Szolláth Dávid

Szemes Botond: Poszthumán történetek. A narratív művészetek lehetőségei a 21. században
Horváth Márk: Poszthumanizmus és az eltűnés geofilozófiai potencialitása Krasznahorkai László prózájában

• 14.30 (Nádas Péter) Elnök: Radics Viktória

Hetényi Zsuzsa: Nádas Péter és a Nabokov-pattern: autista részletek és mintázatok
Darabos Enikő: Az „emlékmunka” érzéki részletei Nádas Péter memoárjában
Vásári Melinda: A Világló részletek a kortárs irodalom tendenciái közt

• 16.00 (szociográfia, mikrotörténetiség) Elnök: Deczki Sarolta

Ungváry Rudolf: Akit az erkölcs érdekelt
Káli Anita: A szociografikus irodalom értelmezési problémái
Benedek Anna: „Küldöm a hangomat, messzire, hozzátok” – mikrotörténetiség, szociográfia és oral history a kortárs prózában

A Facebook-esemény itt érhető el.