Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez!

Zoom konferencia

2016. dec. 9. - 09:00

Debrecen


MODEM, Baltazár Dezső tér 1.


A Debreceni MODEM és a Debreceni Egyetem Brit Kultúra Tanszéke konferenciát rendez ZOOM-3: Nemek és etnikumok terei a magyar filmben címmel 2016. december 9-10-én.

A konferencia a korábbi ZOOM konferenciák kultúrakritikai megközelítésmódját követve vizsgálja a társadalmi nemek, szexuális- és etnikai kisebbségek, illetve közösségek filmes ábrázolását. Kiírásunk alapfeltevése szerint a nemi és etnikai identitás képzeteinek teremtésében, valamint a társadalmi nemekhez és etnikai identitáshoz kötődő szerepek, terek, viselkedésmódok, konfliktustípusok, sztereotípiák ábrázolásában, megképzésében és megkérdőjelezésében jelentős szerepet játszik a film. A kiírás három kulcsfogalma – a nemiség, etnicitás és tér – egy olyan fogalmi háromszöget alkotnak, melynek minden oldala érdemes a feltérképezésre. A filmes terek gyakorta bírnak nemi markerekkel (így beszélhetünk anyaföldről vagy a patriarchátus tereiről), de a szexuális kisebbségek identitás-politikájában is gyakran jelennek meg térbeli trópusok (ilyen például a coming out). Az etnikumok megjelenítése másfelől – ahogy arra a poszt-koloniális kritika számos helyen rámutat – gyakran kölcsönöz a nemiség területéről metaforákat vagy kognitív modelleket (ilyen például az őslakosok vagy bevándorló kisebbségek feminizálása). De az is megfigyelhető, hogy az egyes (etnikai vagy szexuális) kisebbségek sajátos ellen-tereket alakítanak ki, mely nem csupán elhatárolódik a társadalom (és film) normatív tereitől, de egy másfajta rend szerint is szabályozza a benne élőket.

A konferencián kiemelt figyelmet kívánunk szentelni a feminitás- és maszkulintás-konstrukciók történeti és műfaji változatainak, a társas és családi viszonyok megjelenítésének, a női és férfi rendezők társadalmi nemekről vallott (és generációs különbségeket is figyelembe vevő) felfogásainak, valamint a hagyományos nemi és szexuális szerepeket megkérdőjelező queer identitások játék- és dokumentumfilmes bemutatásának. A magyar társadalom multietnikus és multikulturális viszonyaira, a többségi társadalom és a kisebbségek, bevándorlók között húzódó társadalmi, mentalitásbeli, gazdasági, térbeli határokra, illetve az identitáspolitikai hasonlóságokra és különbségekre ugyancsak gazdag reflexiókat találunk a moziban. A széles körben elterjedt etnikai közhelyek, imaginációk, előítéletek feltérképezésére és társadalomföldrajzi beágyazottságának vizsgálatára – legyen szó városi, vidéki közösségekről, vagy emigráns diaszpórákról – egyre gazdagabb filmes kánon áll a kutatók rendelkezésére, ugyanakkor azoknak a kíséreteknek is megnövekedett a száma, amelyek émikus perspektívából (az önábrázolás és önértelmezés eszközét használva) kívánják láthatóvá tenni a marginalizáció, a meghasonlottság, vagy az integráció tapasztalatát.

A konferencia a fentiekből következően a moziban megjelenő nemi és etnikai diskurzusok közös pontjait is fel kívánja tárni, és különösen nyitott az interdiszciplináris kérdésfelvetésekre. Minden jelentkezőt ösztönzünk a nemmel kapcsolatos, illetve etnikai Másik társadalom és kultúratudományos értelmezéseit elmélyítő kortárs elméletek felhasználására. Ezúttal szeretnénk kiterjeszteni vizsgálódásainkat a magyar játékfilmeken kívül a témában szép számmal rendelkezésre álló hazai dokumentumfilmekre is.

A konferencia helye: A MODEM 3. emeleti multimédia terme, Debrecen, Baltazár Dezső tér.

Részvételi díj: előadók számára 5000 HUF, ami tartalmazza a regisztrációs díjat, a konferencia programjain történő részvételt, az előadások közötti büfében való fogyasztást és a péntek esti vacsorát. A közönség számára a konferencia látogatása ingyenes.

Jelentkezés: 20 perces előadásokkal várják a szakemberek, kollégák és PhD hallgatók jelentkezését e-mailben a gykalmar@yahoo.com és a gyorizs@yahoo.co.uk címen, 2016. szeptember 5-ig. Az e-mail tartalmazzon egy körülbelül 200 szavas absztraktot, valamint egy rövid szakmai önéletrajzot.