Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez!

Közép-európai komparatisztika

2020. jan. 6. - 18:00

Budapest


Kelet Kávézó és Galéria, Bartók B. u. 29.


A Helikon folyóirat 2019/3. számának bemutatója Balogh Magdolna, Berkes Tamás, Kalavszky Zsófia, Kiss Szemán Róbert és Vörös István részvételével.

A beszélgetést vezeti: Deczki Sarolta.

Az irodalomtörténet-írás sokat emlegetett „válsága” kényszerítette ki azt a szemléletváltást, amely az önelvű nemzeti irodalomkutatás meghaladását írja elő. A hatások és párhuzamok kutatására összpontosító irodalomtörténet státusza leértékelődött a szövegek találkozására és a kulturális emlékezet működésére irányuló újabb törekvések fényében, amelyek a toposzok, motívumok, idézetek és műfaji alakzatok változását követve igyekeznek irodalomközi együtteseket konstruálni. A közép-európai komparatisztika az orosz és a német nyelvterület közti népek irodalmának – tágabban: egész kultúrájának – összehasonlító elemzésével foglalkozik. Azt keresi, miben áll a térség műveltségének sajátos minősége, sajátos kulturális típusa. Ebben a keretben a kutatás túlléphet azon a módszertani korláton, amely a régió irodalomtörténetét pusztán a nemzeti irodalmak egymás mellé helyezésével képes megoldani.

A Facebook-esemény itt érhető el.