Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez!

Bohóskodás és minden más

Alföld, 2010/08.

AlföldLassan Debrecenbe is beköszönt az ősz. A nyár utolsó Alföldje főként a magyar (anti-)detektívregények értelmezői számára bizonyulhat hasznosnak; a szépirodalmi rovatból Borbély Szilárd színjátékát, a kritikák közül Závada Pál Idegen testünk című regényének bírálatát ajánljuk az olvasók figyelmébe.

Könnyed hangulatban búcsúztatja a nyarat az Alföld. Az augusztusi lapszám szépirodalmi rovatát – nem csak terjedelme miatt – meghatározó Borbély Szilárd mű, a Kazinczy & Csokonay etc. című, műfaji besorolását tekintve „Theátromi bohóskodás” könnyed, humoros jelenetek sorában állítja egymás mellé (olykor egymással szembe) a magyar felvilágosodás nagyjait, körültekintően ügyelve a kitaláció és az életrajzilag igazolható elemek egyensúlyára, mindezt az akkori nyelvfelfogásnak, gondolkodásmódnak hibátlanul alárendelve. A költői invenció és irodalomtörténészi tájékozottság sikeres találkozását példázó darab mellett Ferdinandy György novellája, Marno János Anna-ciklusának néhány darabja, Kovács András Ferenc könyvheti üdvözlőverse, valamint Kántor Zsolt, Csobánka Zsuzsa, Nyerges Gábor Ádám és Sirokai Mátyás versei érdemelnek figyelmet.

Alföld 2010/08

A tanulmány-rovatban Marsó Paula egy Ottlik Géza-novelláról szóló tömör írását két, a magyar posztmodern krimi vagy anti-detektívregény kiemelkedő köteteiről szóló elemzés követi. Fried István Nat Roid, valamint Varga Betti Lengyel Péter egy-egy művének vizsgálata egyszerre szolgál megfontolandó gondolatokkal a művek és a műfaj vonatkozásában (utóbbi elemzés különös erénye, hogy egyként reflektál a detektívtörténetek hagyományára és veti össze a Macskakő című regényt a prózafordulat releváns elemzési szempontjaival).

A kritikák ezúttal Szilágyi István megjelent elbeszéléskötetéről és Závada Pál új regényéről referálnak (előbbit Darvasi Ferenc, utóbbit Valastyán Tamás jegyzi). De inspiratív recenziót olvashatunk Onder Csaba tanulmánykötetéről Bodrogi Ferenc Máté tollából, miképpen két, részben Adyhoz kapcsolódó kötetről is: előbbi Szilágyi Zsófia kritikája Rockenbauer Zoltán friss Csinszka-könyvéről, utóbbi Lénárt Tamás írása E. Csorba Csilla által szerkesztett Ady-fotóalbumról.

Alföld, hatvanegyedik évfolyam, 2010/08.