Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez!

Végtelenbe tartó párhuzamosok

Deli Eszter Kinga kiállítása

Egyre többször lehet találkozni a kortárs irodalmat és képzőművészetet összekötő eseményekkel, kiadványokkal. Ezért is csodálkoztam, hogy a Molnár Illés kötetbemutatójáról szóló beszámolókban egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen esett szó az eseményhez kapcsolódó kiállításról, pedig Deli Eszter Kinga tárlatára tekinthetünk Molnár könyvének vizuális értelmezéseként is.

Az írás és a kép összekapcsolása nem új jelenség, utalhatnék itt a keleti kalligráfiáktól a középkori iniciálékon át a huszadik századi képversekre, nyelvi jelek képzőművészeti alkotásokba illesztésére, majd a kollázsversekre és intermediális alkotásokra is, továbbá a szöveg és kép elkerülhetetlen párbeszédére az értelmezésekben, vagy akár a reklámok és az internet által meghatározott mindennapjainkban. Mégis, ebben a környezetben is szembeötlőek az egyre szaporodó összművészeti happeningek. Ezek szervezésében élen járt eddig a Műcsarnok, gondoljunk csak a tavalyi Marina Abramovic kiállításra, vagy a még mindig látogatható Bukta Imre kiállításhoz kapcsolódó irodalmi programokra, de a 2012-es debreceni Et Lettera/ Képeket írni és szavakat rajzolni kiállítás és katalógus is emlékezetes. Ismerünk olyan online és offline közösségeket is, akik sokat tesznek az írók és képzőművészek közötti személyes kapcsolatok építéséért, itt például a Márványfrász blogot, vagy a decemberi PATRON feat. JAK-ot említhetjük. Ezért is csodálkoztam, hogy a Molnár Illés kötetbemutatójáról készült beszámolókban egyáltalán nem, vagy említés szintjén esett csak szó az eseményhez kapcsolódó kiállításról, pedig ez figyelemre méltó példája két kortárs művész egymásra érzékeny összjátékának.


Deli Eszter Kinga, Molnár Illés Hüllők és izzók című kötetének borítótervezője folyamatos változásban élő képzőművész. Amikor először találkoztam vele 2007-ben, tükrökre festette a nagyszülei eladásra váró házában összetolt bútorokat. 2008-ban fekete-fehér, több vászonra festett olajképeket és színes fotókat állított ki a Közép-európai Egyetemen. Kagyló-sorozatánál akril vászonra mosásával kísérletezett, aztán újrafestette, reszelte, gyalulta, roncsolta régi képeit, aminek eredményeképpen izgalmas felületű, megrendítő erejű festmények születtek. Tavalyi önálló kiállításához fehér vászonra hímezte régi gyermekrajzait, a Hüllők és izzók kötetbemutatóján pedig rajzokból készített kollázsait állította ki.

A technika nem véletlen, a verseskötethez illeszkedik. A Kazimir Házban nincs ugyan kiállítva a Hüllők és izzók borítójának alapjául szolgáló színes ceruzarajz, de érdekes róla megemlíteni, hogy tavaly januárban Eszter ezt egy álmára emlékezve épp akkor készítette, amikor Illés az első kötete gerincét alkotó verseit írta. A most kiállított rajzok ehhez hasonló intim környezetben születtek, olyanok, mint egy napló kitépett lapjai. Álomrajzok, melyek éppúgy, mint a versek, egy belső világot tárnak fel előttünk. A borító tervezésekor a festőművész gondosan és figyelmesen tanulmányozta a verseskötetet. Bár fontos hangsúlyozni, nem illusztrációkat látunk, mégis érthetjük Deli Eszter Kinga kiállítását Molnár Illés kötetének vizuális értelmezéseként.


Miről is beszél tehát a hét, meztelen, hófehér háttérre ragasztott rajzkollázs és a nyolcadik ceruzarajz? Kezdjük az Ernyőállatkával, ami első ránézésre egy egyszerűen összefirkált, kivágott papírlap felragasztása. Ha közelebb megyünk hozzá, láthatjuk, hogy egy kétoldalas esernyőrajz, aminek a hátoldala ki van vágva. Hasonlít egy vert csipkéhez vagy egy összetört tojáshéjhoz, ami épp a hiányzó részek miatt ölt dinamikus testet, mint egy pitypang vagy egy szélforgó. A következő képen kezek nélküli kesztyűk fonódnak össze. Nem tudjuk, ki, mikor, hogyan és miért kulcsolta össze a két ötujjas kesztyű ujjait, annyi azonban biztos, bár nem egyformák, összetartoznak, a számok rajtuk (1-től 6-ig) ezt mutatják. A kicsavart grapefruit, a facsaró és az abból viccesen kicsorduló, kiintegető vagy kilibbenő szárnyas citromkar a gondolkodás, az alkotás és a megtermékenyítés egyszerre fárasztó és élvezetes tevékenységeit idézik a Szemfényvesztő című rajzon. Hasonló a témája a Hideg-melegnek is, ahol az egyik szereplő üres kelyhet tart a kezében, és paradox módon forró kemencéből várja a fagyit, amit gránátalma formában meg is kap egy angyali alaktól. Élő és élettelen tárgyak, élőlények és emberek, pontosabban testrészek bukkannak fel a rajzokon. Láthatjuk két kisfiú szinte azonos, mégsem egyforma fejét. Ikrek, akik a Witman fiúkhoz hasonlóan kibeszélhetetlen feszültséget hordoznak magukban. Kislány párjuk bábszerűen gubózik be, de ha jobban megfigyeljük, nem is alvó gyermek ő, hanem egy levetett báb, amiből kikelt a Remete című kollázs pillangója. Ez a kép összetett rétegeivel és különleges formáival az egész kiállítás dinamikáját tematizálja: kitárul a benső, bezárul a külső, és ez a mozgás ritmikusan váltakozik.


A megüresedést betöltekezés, a hűlést izzás követi, a befeszülést kiengedés, a belégzést kilégzés. Ez az élet rendje, amit a Prenatal is megfogalmaz: nyitott fejen keresztül áramlik a szó, a magzat az anya méhében vizet lélegzik ki, vagy pedig énekel. Mondhatnánk akár a rajzon és a Kazimír Házban rá jól rímelő kottafalon merengve: „kezdetben volt az Ige… és az Ige testté lett.” Vagy ahogy Molnár Illés írja:  „a szavakban dalok bújnak meg. Végül minden/ kő dalra fakad, és a füled hallatára egy várossá áll össze. / Várossá, ami elsősorban hangok együtthatója, amit / nem megnézni, hanem hallani kell. Az épület szöveg, / a szöveg zene, a dal rezgés. A teremtés beszédaktus.” Tényleg olyan nehéz befogadni ezt?

Deli Eszter Kinga kiállítása Budapesten, a Kazimír Ház felső szintjén 2013. március 1-ig tekinthető meg.

A fotókat Bolla Dávid Kopy készítette.