Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez!

Mi előbbre jutni csak háttal tudunk

Az et al. Gazdasági Teológia című könyv bemutatója

A szegedi Grand Caféban szeptember 26-án tartották az et al. Gazdasági Teológia címmel megjelent kötet bemutatóját. Fogarasi György sorozatszerkesztővel és a könyv szerzői apparátusának képviselőivel Lengyel Zoltán beszélgetett.

A viharos idő ellenére összegyűlt mintegy két tucat résztvevőt vidám hangulat fogadta a mozi termében. A nyitva tartását ideiglenesen szüneteltető kávéházban a szervezők mellett a weboldal kivetített színes nyitóképe biztatott mindenkit a maradásra. Elsőként Lengyel Zoltán az új platform „onto- és filogeneziséről”, illetve a megjelenési forma mikéntjéről és miértjéről kérdezett a szerkesztőtől.

Et al. címen 2010 tavasza óta hallgathatjuk a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének szervezésében elindult, több külföldi előadót is felvonultató, transzdiszciplináris kritikaelméleti előadássorozatot. „Ennek testvéreként jelentettük meg a kritikai elmélet online elnevezésű kötetsorozatot” – nyitotta az estét Fogarasi. Az online kötetsorozat elindítására persze nemcsak egy idealista vízió késztetett, hanem egyben a frusztráció is, amelyet a források, pályázati lehetőségek felkutatásának nehézkessége okozott. Egy ilyen online – tehát meglehetősen nagy kapacitású – felület fenntartása megközelítőleg annyi költséget követel, mint más esetben a pályázatokra fordítandó összegek. Ezen felül nagy előnye, hogy ez biztosan meg is térül majd. Bár tervben van egy későbbi nyomtatott kiadás megjelentetése, mégis be kell látnunk, mondja a szerkesztő, azon túl, hogy költségesebb, az offline verzió terjesztése összetettebb is. Ahogy elhangzott, míg esetükben „pusztán” a kanalizáció kérdésére kell figyelmet fordítani, melynek a legfontosabb eszköze – az olvastatás mellett –, hogy minőséget képviseljen a megjelenő anyag.

Az et al., egy fantáziátlan, mainstream elnevezés – vall nevetve Fogarasi –, szemben például a Műútéval, melynek ráadásul a grafikája is igen megnyerő. Ez egyben érthető utalás a társaság nem hierarchikus felépítésére és ezzel együtt arra, hogy a platform nem kíván lokális jellegű sem maradni. A tervekről a jelenlévők azt is megtudhatták, hogy a jövőben a kötetek más-más kutatócsoportokra, szerkesztőkre lesznek bízva, míg a későbbiekben a jelenlegi szerkesztő csupán sorozatszerkesztői státuszt kíván betölteni.

„Ha mintákat kellene megneveznem” – tért rá a szerkesztő a „filogenezisre” –, „itthon talán a Helikon Irodalomtudományi Szemle lenne ilyen, hiszen ők is esszék, tanulmányok és recenziók koncepciózus megjelenítésével foglalkoznak.” Különbség – amellett, hogy az nem ingyenes, online tartalmat közöl –, hogy a Helikon periodika, míg az et al. projektszerű, kötetlen terminusú sorozat kíván lenni. A koncepció kialakításának fontos mintája volt az egyesült államokbeli Praxis Series – Romantic Circles szintén tematikus sorozata, mely a megjelenési időt tekintve meghatározatlan. Bár a munkát ez nem könnyíti meg, hozzájuk hasonlóan Fogarasiék sem az úgynevezett „aratás-jellegű”, mindent egybegyűjtő megjelentetéssel foglalkoznak.

Ezt követően a konkrét kiadásról is szó esett. „Az általános kulturális helyzetre nézve találónak tartom egy ingyenes kötetnek a Gazdasági Teológia címet adni” – mondja nevetve Lengyel Zoltán –, „ha jól érzékelem, a kötetkompozíció két tanulmány köré szerveződik. Az egyik Benjamin Franklin Tanács egy ifjú kereskedőnek – egy öregtől, a másik Walter Benjamin A kapitalizmus mint vallás című tanulmánya.

Fogarasi szerint valóban érezhető a szövegek folyamában egyfajta növekedés, ám ez nem egy előre vizionált törekvés eredménye, a szerkesztés közben alakult így. Nem kerülte el a beszélgetők figyelmét, hogy szót ejtsenek a kötetben megjelent más külföldi tanulmányok íróiról, Samuel Weberről, Hamacherről (emellett, a témát illetően Max Weberről) és a fordítók, Pál Kati és Török Ervin munkájáról. Bár a Franklin-szövegnek létezik korábbi magyar változata, a szerkesztő célja egy friss fordítás létrehozása volt. Igazán forradalmi esemény a humántudományok területén a régihez való visszanyúlásból, annak interpretációjából keletkezhet. „Mi előbbre jutni csak háttal tudunk” – magyarázza Fogarasi, a honlap opcióinak bemutatása előtt. A Dragon Zoltán munkáját dicsérő grafika visszafogott, ám mégis egyfajta frissesség hatja át. Az oldalon opcionálisan az előkészületben lévő kötetbe is betekintést nyerhet az érdeklődő.

A majd két órás, komoly, ugyanakkor érdekfeszítő estét a közönség kérdései és a jelenlévő szerzők műveinek rövid bemutatása zárta. Szó esett Defoe Gyulai Zoltán általi kritikai szemléletű újraolvasásáról, Éles Árpád Franz Kafka-kutatásáról, Török Ervin Fielding-értelmezéséről és Kovács György a protestáns gazdaságetikát tematizáló írásáról. A bemutató végeztével a jelenlévők jó része a kávéházban folytatta a témát illető és nem illető kötetlen beszélgetését, melyet a vendéglátó szeretetvendégsége tett még kellemesebbé.

Az et al. Gazdasági Teológia című kötet bemutatója, Grand Café, Szeged, 2013. szeptember 26.

A fotókat a szerző készítette.