Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez!

Felhívás a negyedik KULTOK-on való szereplésre

KULTműhelyek Országos Konferenciája: Irodalom és interdiszciplinaritás

IMG_5027A József Attila Kör és a KULTer.hu kortárs kultúrportál által szervezett konferencia 2015. április 10–11-én teremt lehetőséget az irodalomtudomány határterületeivel vagy más tudományokban való alkalmazhatóságával foglalkozó kutatók párbeszédére.

A tervezett 15-20 perces előadások pontos címét és a hozzájuk tartozó 5-8 soros rezümét (a képviselt intézet/kutatóműhely nevével együtt) a következő e-mail címre kérjük elküldeni: kulterportal@gmail.com, a jelentkezés határideje: 2015. március 10. (kedd). A nem debreceni előadók útiköltségét megtérítjük, ebédet és/vagy vacsorát, továbbá szállást biztosítunk akár mindkét éjszakára is.

A tervek szerint a debreceni MODEM ad otthont a negyedik alkalommal megrendezett KULTOK-nak is, amely idén az irodalom(tudomány) és más diszciplínák viszonyát járja körül. Az irodalomtanításért felsőoktatásban felelős intézetek és tanszékek neveiben egyre gyakrabban összekapcsolódik az „irodalom- és kultúratudomány”, a „kultúra és irodalomelmélet”, illetve a „vizuális kultúra és irodalomelmélet”. Az már kevésbé közismert, hogy egyes kutatók, nem csak a humán- vagy társadalomtudományok terén, de akár a biológia- vagy a földrajztudományban is hasznosítani tudnak szépirodalmi szövegeket, irodalomelméleti modelleket.

IMG_9376

Jelen konferenciára az irodalom más művészi kifejezésformákkal (képzőművészet, zene, film, tánc, színház, képregény, divat stb.) való kapcsolatát, valamint az irodalomtudomány más diszciplínákkal (teológia, zeneesztétika, biológia, kémia, fizika, matematika, pszichológia, szociológia stb.) történő párbeszédét középpontba helyező előadásokat várunk.

Az esemény a részben az irodalom(tudomány)hoz kapcsolódó transz- és multidiszciplináris szemléletű kutatások eredményeinek bemutatására is alkalmas terepet jelenthet. A kerekasztal-beszélgetésekkel színesített szakmai programokon túl művészeti események is csatlakoznak a magyar költészet napjával egybeeső tanácskozáshoz, melyek a líra más alkotói kifejezésformákkal való összekapcsolódásának jegyében valósulnak meg.

IMG_8994

A konferencia célja, hogy rávilágítson az irodalomértéssel kapcsolatos, interdiszciplináris szemléletű kutatásokban rejlő lehetőségekre, felhívva más tudományterületek képviselőinek figyelmét az irodalom(tudomány) hasznosíthatóságára és ezen diszciplínák irodalom(tudomány)ra tett inspiráló hatására, ezzel a terület belső összefüggéseinek jobb megértését is segítve.