Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez!

A teljesség felé

Magén István: A Biblia betűi

Magén_Esszénus tekercsEgy következetes életmű legújabb darabjait láthatjuk Magén István kiállításán, a debreceni, frissen felújított Pásti utcai zsinagógában. E nagyméretű digitális nyomatok először szerepelnek a nyilvánosság előtt, az anyag ugyanakkor – egyfajta szintézisként – az alkotó korábbi művészetére is reflektál.

A képek formai megjelenése a minimálishoz közelít: az alkotó bibliai szövegdarabokat dolgoz fel, nincs „ábrázolás”, a kompozíció redukált, ugyanakkor – és éppen ezért – a színek szerepe és hatása felerősödik. Az összefüggő, monokróm képtérbe réseket vág egy-egy ellentétes szín, ezáltal a képi dinamika hangsúlyosabbá válik. A szöveghatárok, betűkontúrok feloldódnak, légiesednek, a betűk képi elemekké redukálódva szövetet alkotnak. A befogadónak az az érzése, mintha a tökéletességre, az egyensúly megteremtésére, a tisztaságra, időtlenségre, valamiféle abszolútum kifejezésére törekedne az alkotó. A szövegtartalom képiesedik.

Homokóra

Mára a képzőművészeti alkotásokban erősen előtérbe került a betű- és szöveghasználat, különösen az avantgárd művészetben (Géczi János, Fenyvesi Ottó, Lakner Zsuzsa, Petőcz András, Szombathy Bálint, Zsubori Ervin hozható fel példaként), de ez a fajta képiség, amelyet Magén Istvánnál tapasztalhatunk, ez a ritmikus szövetté oldódás, ez az „elsimulás” másképp közelít a szövegekhez. Ha van lelke az írásoknak (s miért ne lenne), akkor azt mondhatjuk, a képekben a szöveglélek mutatkozik meg, és másodlagossá válik, hogy van-e összefüggő, „eredeti”, értelmezhető írás a kép mögött – miközben a héberül tudók mégis képesek megfejteni a képeket alkotó szövegeket.

Könnyező betűk

Magén művészetében a gondolatmenet a nyelven túli tudás felé halad. Saját kifejezésmódján beszél a befogadóhoz. Azt mondja, szent. Azt is mondja, szép. Azt is: szenteld meg a napod, az óráid, a heteid, az életet. Mert élni jó. Önmagadhoz hűen. Képben is, írásban is. Hogy mi szent? Az élet szent. Mondja zsidóknak és nem zsidóknak. Mondja mindenkinek, aki képes a hallásra, látásra, érzékelésre.

Magén_Heti szakasz

És van a Könyv, pontosabban a Könyvek Könyve. És van a Talmud, vannak magyarázó írások. Akkor hát előttünk a feladat: behatolni a Könyvbe. A könyv lelkébe. Megfesteni. Kiszínezni. Betölteni égkékkel, bíborral. A múlt szürke árnyékára rávetíteni a szivárvány színeinek tízezer árnyalatát, beleírni háromezer vagy még több év színeit, színekké varázsolni az Írást, betűkből, szövegekből, szent írásokból építeni képet. Magasztosat. Sejtetőt. Szívdobogtatót. Szerethetőt. Titkokkal telit. Izgalmasat. Gondolkodtatót.

A hatodik fejezet

Magén ilyen képeket épít. Ezekből láthatunk a tárlaton tizenkettőt. Kevés ez vagy sok? Éppen elég. A tizenkettő mitologikus szám: Izrael 12 törzse Jákob 12 fiától származik, Odüsszeuszt tengeri vándorlásában 12 tengerész kísérte, a jógában a szívcsakrát a 12 szirmú lótusz szimbolizálja, Jézusnak tizenkét apostola volt, az Artúr mondakörben a Kerekasztalt 12 lovag ülte körbe. Az Európai Unió zászlaján is épp tizenkét csillag ragyog. A teljességet jelképezik. Magén István tizenkét képe is a teljesség irányába mutat.

Magén István A Biblia betűi című kiállítása a debreceni Pásti utcai zsinagóga karzatán tekinthető meg 2015. június 28. és július 30. között.